HOME


          Inicjatorką powstania naszej Fundacji jest Karolina Brzezińska, która w roku 2014 rozpoczęła działania mające na celu powołanie do życia Mecenatu Sportu. Swoją wizją zaraziła Jacka Jagodzińskiego i już wspólnie sformułowali cele Fundacji, określili jej misję oraz zostali Fundatorami.
Szczegółowo z celami i misją Fundacji Mecenat Sportu można zapoznać się na naszych stronach.
Jednak w tym miejscu chcielibyśmy zaznaczyć dwie główne myśli jakie nami kierowały w momencie powstawania Fundacji:
- ułatwienie rozwoju karier utalentowanych zawodników, którzy nie zawsze mają finansowe zaplecze na takim poziomie, jaki posiadają ich rówieśnicy z innych państw Europy.
- pomoc dzieciom ze środowisk patologicznych oraz ze słabiej sytuowanych rodzin w podjęciu aktywności fizycznej poprzez systematyczne uprawianie sportu oraz stworzenie szansy spędzania wakacji letnich i zimowych poprzez udział w obozach organizowanych dla dzieci i młodzieży.

Nasze hasło i przesłanie od pierwszych chwil brzmi "SPORT - NOWYM ŻYCIEM".

Do współpracy zaprosiliśmy panią Agnieszkę Rzepecką, która została Prezesem Zarządu Mecenatu Sportu i swoją wiedzą oraz doświadczeniem wspiera nasze działania od pierwszych chwil, a bez jej udziału trudno dziś wyobrazić sobie funkcjonowanie naszej Fundacji.

Wszystkie osoby zarządu zawodowo zajmują się sportem na różnych jego płaszczyznach.

Skład Zarządu:
Prezes: Agnieszka Rzepecka.
Wieceprezes, Fundator: Jacek Jagodziński.
Członek, Fundatorka: Karolina Brzezińska.

PROJEKTY WSPÓŁFINANSUJE
PARTNERZY

logo_ganador_150 (8 kB)


PROJEKTY

logo_patb (9 kB)