HOME

Misja Fundacji Mecenat Sportu

Hasło Fundacji: "SPORT - NOWYM ŻYCIEM"

Naszą misję od pierwszego dnia działalności charakteryzują poniższe punkty:

* dążenie do zwiększania objętości treningowych zawodników,
* pomoc w startach zawodników w turniejach krajowych i zagranicznych,
* organizowanie konsultacji z niezbędnymi specjalistami z innych dziedzin jak np. medycyna, psychologia itp.
* umożliwienie edukacji, która pozwoli uprawiać sport na najwyższym poziomie nie kolidując z nauką,
* organizowanie szkoleń trenerskich dla nauczycieli i instruktorów,
* organizowanie obozów sportowych dla dzieci,
* dofinansowywanie udziału słabo sytuowanych dzieci w obozach sportowych,
* kierowanie biedniejszych dzieci do klubów sportowych oraz pomoc w uprawianiu przez nich sportu,
* organizowanie zawodów sportowych promujących sportowy styl życia całych rodzin,
* organizowanie konferencji trenerskich i sympozjów podnoszących kwalifikacje trenerów,
* wydawanie publikacji szkoleniowych,
* nawiązywanie partnerstwa ze szkołami podstawowymi, gimnazjalnymi, średnimi oraz uczelniami wyższymi, które pomogą w rozwoju naukowym i sportowym dzieciom i młodzieży objętych wsparciem Fundacji.


PROJEKTY WSPÓŁFINANSUJE
PARTNERZY

logo_ganador_150 (8 kB)


PROJEKTY

logo_patb (9 kB)