HOME

Cele Fundacji Mecenat Sportu

Hasło Fundacji: "SPORT - NOWYM ŻYCIEM"

Głównymi celami Fundacji są:
* Wspieranie rozwoju karier młodych sportowców poprzez dążenie do tego, aby utalentowany zawodnik posiadał możliwości uprawiania sportu na poziomie swoich europejskich rówieśników, co długofalowo ma sprawić, że dany zawodnik będzie potencjalnym medalistą olimpijskim.
* Pokazanie drogi rozwoju dla dzieci ze środowisk patologicznych i słabiej sytuowanych rodzin, dla których uprawianie sportu może stać się „nowym życiem” i szansą na lepszą przyszłość.
* Upowszechnianie wśród rodzin, dzieci i młodzieży, kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa oraz zdrowych, aktywnych form wypoczynku całych rodzin.
* Promowanie zdrowego trybu życia oraz form ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.
* Prowadzenie i wspieranie działalności naukowej, oświatowej, edukacyjnej i wychowawczej w zakresie realizacji powyższych celów.


PROJEKTY WSPÓŁFINANSUJE
PARTNERZY

logo_ganador_150 (8 kB)


PROJEKTY

logo_patb (9 kB)